Pag-aabang sa Kundiman: UP Baguio (9 Abril)

egay-upbaguio.png

Bilang pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan ngayong Abril, aakyat ang Librong LIRA kasama si Edgar Calabia Samar sa Baguio para sa dalawang gawain: isang pagbisita ng awtor sa Mt. Cloud Bookshop at dalawang panayam sa UP Baguio.

Ang dalawang panayam, na papaksa sa Pagsusulat ng Tula at Pagtuturo ng Kontemporaneong Panitikan, ay gaganapin nang 2-4 NH, 9 Abril 2016 (Sabado), sa University of the Philippines Baguio College of Arts and Communication Room B101. Maisasagawa ito sa pakikipagkatuwang ng UP Baguio Literati.

Ang parehong gawain ay libre at bukás sa publiko. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa libronglira[at]gmail.com o sa 0927-3824716.

Tungkol sa tagapanayam
Nagtuturo si Edgar Calabia Samar ng panitikan, malikhaing pagsulat, at kulturang popular sa Ateneo de Manila University. Lumaki siya sa San Pablo at kasalukuyang nakatira sa Marikina. May-akda siya ng maraming nobela at ng Pag-aabang sa Kundiman: Isang Tulambuhay.

Pag-aabang sa Kundiman: Mt. Cloud (9 Abril)

KundimanBaguio

Inaanyayahan ang lahat na samáhan ang Librong LIRA sa aming pagbisita sa Mt. Cloud Bookshop sa 9 Abril 2016 (Sabado) nang 6 N.G., kasama ang makatang si Edgar Calabia Samar, awtor ng Pag-aabang sa Kundiman.

Magbabasa ng tula, pipirma ng mga aklat, at sasagot sa mga katanungan ang awtor sa gabing ito. Mabibili ang libro sa halagang PHP220.00.

Para sa anumang katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa libronglira[at]gmail.com o sa +63 927 382 4716.

Lunsad-aklat: Pag-aabang sa Kundiman

Kundiman_invite

Para sa unang paglulunsad-aklat ngayong taon, muling ilalathala ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) ang libro ng isa sa kanilang mga kasapi.

Ang ‘Pag-aabang sa Kundiman,’ isang koleksiyon ng mga tula ni Edgar Calabia Samar, ay ilulunsad sa Conspiracy sa Visayas Ave nang 6:30 NG sa 15 Marso 2016 (Martes). Naglalaman ang bagong edisyon ng mga guhit ni R. Jordan P. Santos.

Sa lunsad-aklat, hahandugan ang mga dadalo ng pagbasa ng mga tula, makikilala nila ang mga taong nag-ambag tungo sa paglalathala ng libro, at mabibili nila sa mas mababang presyo ang libro: PHP180 (mula PHP220). Bukod pa rito, naghanda ang may-akda ng espesyal na raffle—maaaring makapanalo ng iba pang libro ang mga bibili. (Tingnan sa edgarsamar.com ang mga detalye.)

Ang LIRA ay isang samahan ng mga makatang nagtataguyod ng panitikan at wikang Filipino. Ang Librong LIRA ang kanilang pampublikasyong sangay. Makipag-ugnayan sa kanila sa libronglira@gmail.com.